Med kreativiteten som drivkraft
Hans Ekholm har jobbat som maskiningenjör i 40 år. Efter att ha jobbat på ABB som konstruktör av specialmaskiner startade han och en kollega 1985 en egen konstruktionsfirma, DuoCon AB, men numera är Hans ensam i företaget.
Ett av de företag han jobbat tillsammans med under många år är SIB-Västerås. Där var han bland annat delaktig i utvecklingen av ett borstsystem för startbanor på flygplatser förutom att han också utvecklade produktionsmaskinerna till systemet. Utvecklingen bidrog till att SIB kunde ta ett 10-tal patent och systemet finns idag på många flygplatser som har vinterklimat, bland annat New York. 2008 blev SIB årets företag i Västerås.

Hans jobbar också tillsammans med ett antal företag där Astra Zeneca sedan cirka 20 år är den största kunden. Jobbet där består bland annat av nykonstruktion av produktionsutrustning samt att åtgärda produktionsstörningar. Dessutom samarbetar han med några företag där man kan leverera en färdig produktionsanläggning inklusive nödvändig klassning och dokumentation. Hans tycker han har ett intressant jobb där han ofta får jobba tillsammans med mycket kreativa personer.


DuoCon

Bransch:
Maskiningenjör

Telefon: 0708-32 38 81

Adress:
DuoCon
Sigurdsgatan 6
72130 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN